Từ nhiều năm nay, phong trào múa hát tập thể của trường Tiểu học Hữu Văn luôn có nề nếp